Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε όποιο εκ των παρακάτω εντύπων επιθυμείτε  και στην συνέχεια να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :

ltam@1315.syzefxis.gov.gr  .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε  μαζί μας :

  • Δευτέρα εώς Παραεκευή , 07:00-15:00 καλώντας μας στο 27333- 60356
  • ή  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  ltam@1315.syzefxis.gov.gr

Αίτηση Ελλιμενισμού στον  Λιμένα Γυθείου

Αίτηση Γενικού Ενδιαφέροντος

Αίτηση Παραχώρησης Χώρου στην Χ.Ζ.Λ Γυθείου

Υπεύθυνη Δήλωση Εξουσιοδότηση