Λίγα λόγια

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η περιοχή πρωταγωνιστεί σε όλες τις ιστορικές περιόδους με ευρήματα ηλικίας έως και 210.000 ετών.

Με το ΠΔ 9/2015 (ΦΕΚ 7 Α/15-1-2015), μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λακωνίας στο Δήμο Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνίας και συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης».

Η περιοχή αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης εκτείνεται πέραν του Λιμένος Γυθείου και στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Γυθείου, από την είσοδο για τη Νήσο Κρανάη μέχρι το σημείο έναντι του Γενικού Λυκείου Γυθείου.