Λίγα λόγια

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης Αρμοδιότητες

Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των λιμένων.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης

είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα το Γύθειο και έχει αρμοδιότητες στην περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι η οργάνωση και η λειτουργία του Λιμένος Γυθείου με σύγχρονες υποδομές ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις επιβατών, πλοίων και φορτίων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης, φροντίζει ώστε να συντηρούνται και να βελτιώνονται οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές και μεριμνά για την κατασκευή νέων υποδομών όπου κρίνεται αναγκαίο.

Φροντίζει επίσης για τον εξοπλισμό του Λιμένος και για κάθε ανάληψη δραστηριότητας που έχει σχέση με λιμενικό έργο στην περιοχή αρμοδιότητας του.

Παρέχει υπηρεσίες που αφορούν τον ελλιμενισμό των πλοίων και τη διακίνηση επιβατών, οχημάτων, και φορτίων.

Τέλος, είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.

Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με ορισμένη θητεία.