Λίγα λόγια

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρωτεύουσα του νέου Δήμου είναι η πόλη του Γυθείου

Τζαννετάκος Χαρίλαος, Πρόεδρος

Λυροφώνη Γεωργία , Αντιπρόεδρος

Καπασούρης – Σεψάκος Γεώργιος, Μέλος

Δρακουλάκου Ελένη, Μέλος

Λιγνός Νικόλαος, Μέλος

Τσιριβάκος Κων/νος, Μέλος

Τσάλης Ευάγγελος, Λιμενάρχης Γυθείου, Πλωτάρχης Λ.Σ.