ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΓΥΘΕΙΟΥ (B΄ Ζώνη), ΕΚΤΑΣΗΣ 40 τ.μ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024.