ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΔΛΤ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30