ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΔΛΤ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07/06/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00